Mini Tężnia Solankowa / Mini Graduation Tower

Mini Tężnia Solankowa

Domowa mini tężnia solankowa / Home use mini Graduation Tower

pl  MINI TĘŻNIA SOLANKOWA to urządzenie służące nawilżaniu powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy oraz nasycaniu go w aerozol solanki i cenne mikroelementy poprawiające stan górnych dróg oddechowych.
Można ją używać podczas pracy w domu, odpoczynku i relaksu lub też podczas snu. Korzystanie z naszej Tężni w domu daje takie same efekty jak wyprawa do tężni zewnętrznych lub grot solnych, ale w czasie inhalacji możemy wykonywać inne codzienne czynności w domu.
Gabaryty: szerokość 52(46) cm, wysokość 35 cm

flaga ang  MINI GRADUATION TOWER is a device for humidifying the air in the room where we stay and saturating it with brine aerosol and valuable microelements that improve the condition of the upper respiratory tract. You can use it while working at home, resting and relaxing, or while sleeping. Using our Graduation Tower at home gives the same results as a trip to external graduation towers or salt caves, but during inhalation we can perform other daily activities at home.
Dimensions: width 52(46) cm, height 35 cm

Pytanie do eksperta: >> NAPISZ <<