Palestezjometr P33 PL

palestezjometr_p33 PL

MIERNIK CZUCIA DRGAŃ
VIBRATION PERCEPTION TRESHOLD METER – PALLESTHESIOMETR
 

 

plCharakterystyka:

Parametry urządzenia wg opracowania: „Wskazówki Metodyczne Dotyczące Rozpoznawania, Zapobiegania i Leczenia Zespołu Wibracyjnego Wywołanego Działaniem Drgań Mechanicznych Przekazywanych Na Ręce” opracowanych na zlecenie MZiOS w 1972 roku oraz publikacji „Rozpoznawanie Zmian Chorobowych Wywołanych Przez Drgania Mechaniczne – Wskazówki Metodyczne” z 1995 roku.
Pomiar czucia wibracji metodą wstępującą z możliwością uśrednienia
Duża odporność na zakłócenia mechaniczne
Obsługa przy pomocy komputera
Automatyczna kontrola prawidłowości przebiegu pomiaru
Obliczenia i rejestracja wyników
Wydruk raportu po badaniu

Zastosowanie:
Miernik czucia wibracji, Palestezjometr P-33 PL, służy do nieinwazyjnego badania progów czucia wibracji działających na palce rąk człowieka. Badania przy pomocy palestezjometru mogą służyć do monitoringu zaburzeń czucia drgań w okresie zatrudnienia pracownika, począwszy od badań wstępnych, poprzez okresowe, aż po badania końcowe. Wyniki tych badań mogą służyć w orzecznictwie chorób zawodowych związanych z uszkodzeniem zmysłu czucia dotyku. Można również diagnozować wczesne stadia obwodowych neuropatii, w tym zespołu cieśni nadgarstka. Palestezjometr P-33 PL może również być wykorzystany do badań naukowych.

Opis:
Miernik wytwarza sinusoidalne drgania mechaniczne działające na palec badanego pacjenta poprzez sondę wystającą z otworu w obudowie. Częstotliwości drgań mieszczą się w zakresie od 250 do 500 Hz. Pozwala to na badanie mechanoreceptora FAII. Częstotliwości 250, 400 i 500 Hz umożliwiają diagnozę zgodnie z obowiązującymi obecnie w Polsce przepisami. Podczas badania pacjent trzyma rękę na urządzeniu, dotykając sondy drgającej opuszkiem badanego palca. Pacjent utrzymuje docisk palca do sondy z siłą 1,2 N. Badanie wykonywane jest metodą wstępującą. Poziom drgań narasta, a pacjent sygnalizuje moment pojawienia się czucia drgań. Możliwe jest wykonanie pojedynczego badania lub automatyczne powtarzanie w celu uśrednienia wartości poziomu czucia drgań.

Dane techniczne:

Częstotliwości 250, 400, 500 Hz
Niedokładność częstotliwości +/-5%
Zakres przyspieszeń urządzenia : 65-160 dB (re 10-6 m/s2), 0.00178-100 m/s2

Dla częstotliwości 250, 400, 500 Hz poziom jest ograniczony do zakresu 76-160 dB(A). Ze względu na wymogi formalne przyspieszenie w programie sterującym jest podawane w dB(V) (re 5*10-8 m/s)
Niedokładność przyspieszenia +/-1 dB
Rozdzielczość przyspieszenia 0.1 dB
Szybkość zmiany przyspieszenia 4dB/s faza wstępna, 2dB/s pomiar
Siła nacisku sondy 1.2 N
Średnica sondy 12 mm – karbowana
Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 296 mm, 216 mm, 110 mm
Masa 7 kg
Zasilanie 24V DC

Wyposażenie:

palestezjometr_przycisk_pacjenta

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność: dyrektywy 93/42/EWG, 2007/47/WE

Status: Urządzenie medyczne zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Komputer kontroluje prawidłowość przebiegu pomiaru odrzucając wartości przyspieszeń zbyt odbiegające od średniej. Wyniki są rejestrowane na bieżąco i drukowane po zakończeniu badania.

W urządzeniu zastosowano unikalny, opatentowany przez naszą firmę system kontroli przyspieszenia pozwalający prowadzić pomiary w przypadku, gdy zakłócenia są wielokrotnie większe od drgań zadawanych.

P-33 badanie small

 

 

Pytanie do eksperta: >> NAPISZ <<