Wibrometr Całkujący

wibrometr

Informujemy, że obecnie wibrometr nie jest produkowany.

Pomiar drgań o oddziaływaniu ogólnym i przez kończyny górne na organizm człowieka.

Przyrząd spełnia wymagania normy PN-91/N-01344 (ISO/DIS 8041)

Współpraca z piezoelektrycznymi przetwornikami drgań:

 • PD-1 drgania o oddziaływaniu na kończyny górne
 • PD-10 lub PD-3s – drgania o oddziaływaniu ogólnym
 • Trzy wejścia dostrajane do przetworników przez użytkownika (wzorcowanie za pomocą wewnętrznego generatora lub zewnętrznego kalibratora)

Charakterystyki częstotliwościowe:

 • Filtr Ao – drgania o oddziaływaniu ogólnym
 • Filtr Am – drgania o oddziaływaniu przez kończyny górne
 • LIN – pomiar w paśmie częstotliwości 0.5 Hz – 2 kHz
 • Współpraca z filtrami zewnętrznymi (np. F0-1)

Wielkości mierzone:

 • RMS – wartość skuteczna przyspieszenia drgań – pomiar ciągły
 • RMSmax – maksymalna wartość skuteczna przyspieszenia drgań
 • PEAKmax – maksymalna wartość szczytowa przyspieszenia drgań
 • aeq – wartość równoważna przyspieszenia drgań
 • Wielkości RMSmax, PEAKmax i Aeq mierzone są równolegle w 60 sekundowych odcinkach czasu i pamiętane.

Zakresy pomiarów RMS i Aeq:

 • 0.1- 2000 m/s2 dla PD-1 i PD-3s
 • 0.01- 200 m/s2 dla PD-10

Zakresy pomiarów RMSmax i PEAK

 • 1 – 8000 m/s2 dla PD-1 i PD-3s
 • 0.1 – 800 m/s2 dla PD-10

 

 • Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry
 • Regulacja czasu wyświetlenia do 5s
 • Wyjście AC (sygnał zmienny)
 • Wyjście DC (detektor RMS)
 • Detektor przesterowania
 • Zasilanie 2 akumulatory 10KBM 35/10, ZA-600 lub podobne
 • Czas nieprzerwanej pracy: co najmniej 15 godzin
 • Wskaźnik rozładowania akumulatorów
 • Zasilacz do ładowania akumulatorów
 • Wymiary wys./szer./ głęb [mm]: 100/260/240.
 • Masa 3.5 kg z futerałem.

 

Pytanie do eksperta: >> NAPISZ <<