Unieważnienie pierwszego postępowania

21 lipca, 2016 / Aktualności

Informuję, że unieważniamy zapytanie ofertowe z 8 lipca 2016 z powodu błędnych formularzy.