O Firmie

firmaFirma EMSON-MAT z siedzibą w Krakowie została założona w 1991 roku.

Od 1994 roku wytwarzana jest aparatura do pomiaru wibracji na stanowiskach pracy. Wcześniej produkowany był żel do USG.

W roku 1998 firma rozpoczęła produkcję 2 rodzajów wkładek przeciwhałasowych MAT. Centralny Instytut Ochrony Pracy przyznał Certyfikat pozwalający oznaczać je znakiem bezpieczeństwa „B”, a Instytut Leków dopuścił oba rodzaje wkładek do sprzedaży jako materiał medyczny, również w aptekach. Wkładki typ WE i WP zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego jako wzory użytkowe. W 2004 roku oba rodzaje wkładek otrzymały certyfikat oceny typu WE wydany przez CIOP. W 2007 roku zostały pozytywnie opiniowane do zastosowania w górnictwie przez Wyższy Urząd Górniczy. W 2012 i 2017 roku CIOP wydał nowe, uaktualnione certyfikaty na oba typy stoperów. Obecnie w znacznej części stopery są sprzedawane pod markami własnymi dystrybutorów

W 2000 roku ukazał się na rynku nowy wyrób – palestezjometr, Został opatentowany w Urzędzie Patentowym RP i dopuszczony do stosowania w Służbie Zdrowia przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej. Jest to jedyny tego rodzaju miernik produkowany w Polsce. Dzięki spełnianiu norm ISO oraz unikalnym rozwiązaniom technicznym, znajduje się w dalszym ciągu w światowej czołówce w dziedzinie palestezjometrów.

W 2009 roku został opracowany unikalny przyrząd – kalibrator drgań mechanicznych przeznaczony do wzorcowania przetworników siedziskowych bez wymontowywania ich z dysku. Został opatentowany w Urzędzie Patentowym RP i był pierwszym tego rodzaju urządzeniem produkowanym nie tylko w Polsce ale i na świecie. Wypełnia lukę na rynku, spełniając jednocześnie normę PN-EN ISO 8041 dzięki unikalnym rozwiązaniom technicznym. W jesieni 2009 roku rozpoczęliśmy jego sprzedaż.

Od sierpnia 2011 roku firma zmieniła swoją siedzibę przenosząc działalność do Skawiny tuż obok granicy Krakowa.

W listopadzie 2015 roku przy udziale firmy SiCura z Krakowa zakończyliśmy prace nad unowocześnionym miernikiem czucia drgań. Powstały dwie wersje palestezjometru dostosowane do przepisów obowiązujących w Polsce (P-33 PL) oraz do normy europejskiej obowiązującej na świecie (P-33 ISO). W listopadzie 2015 roku rozpoczęliśmy sprzedaż palestezjometru na rynku polskim.

W grudniu 2016 roku została opatentowana innowacyjna turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu VAWT – Vertical Axis Wind Turbine. Tym samym rozpoczęliśmy nowy etap rozwoju firmy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii by włożyć swój wkład w ochronę środowiska naturalnego. Zostały przeprowadzone badania turbin na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w ramach programu „Bon na innowacje”. Jesteśmy gotowi na współpracę przy wdrożeniu turbin na rynek.