Measuring apparatus

Palestezjometr P33 PL

MIERNIK CZUCIA DRGAŃ VIBRATION PERCEPTION TRESHOLD METER - PALLESTHESIOMETR    

Palestezjometr P33 ISO

W chwili obecnej czas realizacji wynosi 3 miesiące.

Kalibrator K-20 (Calibration exciter 16 and 80 Hz)

Do sprawdzania 3 osiowych przetworników drgań o działaniu ogólnym oraz przetworników do drgań przenoszonych przez kończyny górne 16 Hz - 1 m/s2 oraz 80 Hz - 10 m/s2

Kalibrator K-10 (Calibration exciter 80 Hz)

Do sprawdzania przetworników drgań przenoszonych przez kończyny górne 80 Hz - 10 m/s2. Wzorcowe Źródło drgań 10 m/s2. Wytwarza drgania o wartości skute [...]

Palestezjometr P8

Palestezjometr P8 nie jest już produkowany. Nowy produkt P33 jest dostępny w wersjach dostosowanych do przepisów polskich i ISO

Piezoelektryczny przetwornik drgań PD-3s

Typ PD-3s Czułość [pC/ms-2] 3-6 Zakres Czest. [Hz] 0,5-125 Wymiary [mm] fi 240 x 28 Masa [g] 600g Zastosowanie Pomiar [...]

Piezoelektryczny przetwornik drgań PD-3

Typ PD-3 Czułość [pC/ms-2] 3-6 Zakres Czest. [Hz] 0,5-2000 Wymiary [mm] 32 x 32 x 15,5 Masa [g] 110g Zastosowanie Pom [...]

Piezoelektryczny przetwornik drgań PD-10

Typ PD-10 Czułość [pC/ms-2] 15-30 Zakres Czest. [Hz] 0,2-4000 Wymiary [mm] fi 23 x 28 Masa [g] 80g Zastosowanie Pomia [...]

Piezoelektryczny przetwornik drgań PD-1

Typ PD-1 Czułość [pC/ms-2] 3-6 Zakres Czest. [Hz] 0,5-15000 Wymiary [mm] fi 13 x 27 Masa [g] 25g Zastosowanie Po [...]

Wibrometr Całkujący

Informujemy, że obecnie wibrometr nie jest produkowany.

Pomiar drgań o oddziaływaniu ogólnym i przez kończyny górne na organizm człowieka.

Przyrząd spełnia [...]

Termometr bezdotykowy

Do pomiaru temperatury opuszków palców Przy badaniach palestezjometrycznych badaniem towarzyszącym jest próba oziębiania Termometr ten umożliwia natychmiasto [...]