Palestezjometr P8

pelesco

Palestezjometr P8 nie jest już produkowany.
Nowy produkt P33 jest dostępny w wersjach dostosowanych do przepisów polskich i ISO

Charakterystyka:

 • Parametry urządzenia wg normy ISO 13091-1 z 2000 roku
 • Możliwość pomiaru wg polskich przepisów
 • Pomiar czucia wibracji metodą Bekesy’ego
 • Duża odporność na zakłócenia mechaniczne
 • Współpraca z komputerem PC – PROGRAM STERUJĄCY P8
 • Łatwa obsługa urządzenia
 • Automatyczna kontrola prawidłowości przebiegu pomiaru
 • Obliczenia i rejestracja wyników
 • Wydruk raportu po badaniu
 • Autotest urządzenia

Miernik czucia wibracji, Palestezjometr P8, służy do nieinwazyjnego badania progów czucia wibracji działających na palce rąk człowieka. Dzięki zależnościom pomiędzy czuciem drgań w palcach, a pewnymi jednostkami chorobowymi, istnieje możliwość wczesnego ich wykrywania. Badania przy pomocy palestezjometru mogą służyć do monitoringu zaburzeń czucia drgań w okresie zatrudnienia pracownika, począwszy od badań wstępnych, poprzez okresowe, aż po badania końcowe. Wyniki tych badań mogą służyć w orzecznictwie chorób zawodowych związanych z uszkodzeniem zmysłu czucia dotyku. Można również diagnozować wczesne stadia obwodowych neuropatii, w tym zespołu cieśni nadgarstka. Palestezjometr P8 może również być wykorzystany do badań naukowych.

Zastosowanie

Miernik wytwarza sinusoidalne drgania mechaniczne działające na palec badanego pacjenta poprzez sondę wystającą z otworu w obudowie. Częstotliwości drgań mieszczą się w zakresie od 4 do 500 Hz. Pozwala to na badanie trzech rodzajów mechano-receptorów zgodnie z ISO 13091-1, a mianowicie receptora SAI od 3.2 Hz do 5.0 Hz, receptora FAI od 20 Hz do 32 Hz i receptora FAII od 100 Hz do 160 Hz. Częstotliwości 250, 400 i 500 Hz umożliwiają pomiar zgodnie z obowiązującymi wcześniej w Polsce przepisami. Podczas badania pacjent trzyma rękę na urządzeniu, opierając dłoń na podpórce o kształcie, który zapewnia kontakt palca z sondą w miejscu określonym przez normę. Sonda jest dociskana do palca ze stałą siłą.

Dane techniczne

 • Częstotliwości 4, 25, 32, 63, 125, 250, 400, 500 Hz
 • Niedokładność częstotliwości +/-5%
 • Zakres przyspieszeń: 65-160 dB (re 10-6 m/s2), 0.00178-100 m/s2
 • Niedokładność przyspieszenia +/-1dB
 • Rozdzielczość przyspieszenia 0.33dB
 • Szybkość zmiany przyspieszenia 4dB/s faza wstępna, 2dB/s pomiar
 • Siła nacisku sondy 0.1N, 1.2N
 • Średnica sondy 5mm, 12mm
 • Wymiary (długość, szerokość, wysokość) 490mm, 160mm, 150mm
 • Masa 5kg
 • Zasilanie 24V DC 0.7A
 • Bezpieczeństwo urządzenia wg PN-77/Z-70000/08

Pomiar zgodny z normą ISO wykonywany jest metodą Bekesy’ego. Poziom drgań narasta i maleje naprzemiennie, a pacjent sygnalizuje momenty pojawienia się i zanikania czucia drgań. Nacisk sondy wynosi 0.1N, a jej średnica 5mm.

Pomiar zgodny z polskimi przepisami wykonywany jest metodą wstępującą. Poziom drgań narasta, a pacjent sygnalizuje moment pojawienia się czucia drgań. Możliwe jest wykonanie pojedynczego badania lub automatyczne powtarzanie w celu obliczenia wartości średniej. Nacisk sondy wynosi 1.2 N a jej średnica 12 mm.

Program sterujący P8 kontroluje prawidłowość przebiegu pomiaru odrzucając wartości przyspieszeń zbyt odlegające od średniej. Wyniki są rejestrowane w pamięci komputera i drukowane po zakończeniu badania.

W urządzeniu zastosowano unikalny system kontroli przyspieszenia pozwalający prowadzić pomiary w przypadku, gdy zakłócenia są wielokrotnie większe od drgań zadawanych. Program sterujący P8 dostarczany jest wraz z urządzeniem.

Wyposażenie

 • Palestezjometr z zasilaczem sieciowym
 • Przycisk sygnalizujący
 • Zespół wskaźników pracy urządzenia
 • Komputer z programem P8
 • Drukarka
 • Transformator separujący

Dodatkowe wyposażenie
Wkładki przeciwhałasowe

Certyfikat Instrukcja obsługi Pobierz program P8
jpg_icon pdf_icon soft
Pytanie do eksperta: >> NAPISZ <<